آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1397-06-14
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1397-06-20
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1397-06-15
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1397-07-23
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1397-08-10
تاریخ شروع همایش
1397-08-28
تاریخ پایان همایش
1397-08-29

فراخوان مقاله

" اولین کنفرانس بین‌المللی پیش‌بینی عددی وضع هوا و اقلیم"

تهران

28 و 29 آبان ماه 1397

 

دبیرخانه: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان هواشناسی کشور

مدیریت توسعه کاربردهای هواشناسی

تلفن و نمابر: 66070040-021

کد پستی: 1387835811


نمونه خروجی مدل های پیش بینی عددی 


 

 

 

برگزار کنندگان

سازمان هواشناسی کشور
سازمان هواشناسی کشور

پژوهشکده هواشناسی و علوم جو
پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

انجمن علمی هواشناسی ایران
انجمن علمی هواشناسی ایران


زمان‌بندی اجرای برنامه ها

08:00 - 08:30

پذیرش میهمانان

پذیرش

 

 

08:30 - 08:50

افتتاحیه

سرود ملی و تلاوت قرآن کریم، خیر مقدم و کلیپ

سالن شهید امامی

 

 

08:50 - 09:10

نقش و جایگاه پیش‌بینی عددی وضع هوا

دکتر داود پرهیزکار – معاون وزیر و رئیس سازمان هواشناسی کشور
سالن شهید امامی

معاون وزیر راه و شهرسازی و  رئیس سازمان هواشناسی کشور (IRIMO)

 

 

09:10 - 09:20

سخنرانی

پیام دبیر کل سازمان هواشناسی جهانی

Prof. P. Taalas
سالن شهید امامی

 دبیر کل سازمان هواشناسی جهانی

 

 

09:20 - 09:40

Overview of Numerical Weather Prediction Systems at Météo-France

Dr. J. Francois Mahfouf
سالن شهید امامی

هواشناسی فرانسه(MF)

 

 

09:40 - 10:00

The Current and Planned Operational Numerical Weather and Environmental Prediction System at DWD

Dr. Axel Hutt
سالن شهید امامی

مرکز تحقیقات پیش بینی عددی هواشناسی آلمان (DWD)

 

 

10:00 - 10:20

Development of a New PV-Based GCM for NWP Applications Based on DCASL Algorithm

دکتر علیرضا محب الحجه
سالن شهید امامی

عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

 

 

10:20 - 10:50

استراحت و پذیرایی

پذیرایی

 

 

10:50 - 11:10

Advance s in Regional and Global Atmosphere-Ocean Modeling

Dr. D. Salas
سالن شهید امامی

هواشناسی فرانسه (MF)

 

 

11:10 - 11:30

سخنرانی

The German Climate Forecast System GCFS2.0

Dr. Kristian Frohlich
سالن شهید امامی

مرکز مشاوره اقلیم و محیط زیست آلمان (DWD)

 

 

11:30 - 11:50

Strategy for Developing Operational NWP System: Sharing Experiences and Knowldges of KMA

Dr. P. Kyung Jin
سالن شهید امامی

مرکز آموزش هواشناسی کره

 

 

12:00 - 13:50

استراحت و پذیرایی

نهار و نماز

 

 

14:00 - 14:20

ارائه مقاله

توسعه هسته دینامیکی یک مدل گردش کلی جو در مختصه قائم سیگما – پی

رضا لقائی زاده*، علیرضا محب‌الحجه، محمد جغتائی
سالن شهید امامی

دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد

 

 

14:20 - 14:40

ارائه مقاله

حل معادله مسیر با روش پس‌رو مرتبه سوم در مدل‌های نیمه‌لاگرانژی

علی محمدی*، علیرضا محب الحجه، مجید مزرعه فراهانی
سالن شهید امامی

 دانشجوی دکتری هواشناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

 

 

14:40 - 15:00

ارائه مقاله

مقایسه حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی سه نوع شبکه یین-یَنگ

رسول میرزائی شیری*، سرمد قادر، علیرضا محب الحجه
سالن شهید امامی

دانشجوی دکترای تخصصی هواشناسی، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

 

 

15:00 - 15:20

ارائه مقاله

بهبود برونداد بارش مدل WRF با تنظیم پارامترهای طرحواره پارامتری‌سازی همرفت کین – فریتچ

مجید آزادی*، محدثه امیرطاهری افشار، سیده عاطفه محمدی، مهناز کریم خانی، مریم رضا زاده
سالن شهید امامی

استادیار پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

 

 

15:20 - 15:40

ارائه مقاله

شبیه‌سازی رویدادهای بارش‌ حدی همراه با بی‌هنجاری سرد در منطقه تهران

سکینه خان سالاری*، علیرضا محب الحجه، فرهنگ احمدی گیوی
سالن شهید امامی

استادیار، پژوهشکده هواشناسی 

 

 

15:40 - 16:00

ارائه مقاله

بهبود پیش بینی یقینی بارش با استفاده از میانگین وزنی سامانه همادی بر روی ایران

مائده فتحی*، مجید آزادی، غلامعلی کمالی، امیرحسین مشکوتی
سالن شهید امامی

دانشجوی دکترای تخصصی هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

 

16:00 - 16:20

استراحت و پذیرایی

پذیرایی

 

 

16:20 - 16:40

ارائه مقاله

مطالعه تاثیر تغییر اقلیم بر ال نینو- نوسان جنوبی با استفاده از داده‌های چندین مدل CMIP5

ساجده مرجانی*، امید علیزاده چوبری، پرویز ایران‌نژاد
سالن شهید امامی

کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

 

 

16:40 - 17:00

ارائه مقاله

پیش بینی برخی میدان‌های هواشناسی با استفاده از یک سامانه همادی توسعه داده شده برای مدلWRF: مطالعه موردی

سرمد قادر، محمود صفر، رضا جوان نژاد*
سالن شهید امامی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی هواشناسی

 

 

17:00 - 17:20

ارائه مقاله

پس‌پردازش کمیت‌ فشار سطح دریا برای ایستگاه مهرآباد با استفاده از روش مشابه‌یابی

مهیار مقصودی فلاح
سالن شهید امامی

دانش آموخته کارشناسی ارشد هواشناسی

 

 

17:20 - 17:40

ارائه مقاله

بررسی علل تفاوت عملکرد مدل عددی WRF در پیش‌بینی بارشِ سامانه‌های جوی مختلف: مطالعه موردی

سکینه خان سالاری*، عباس رنجبر سعادت آبادی
سالن شهید امامی

استادیار، پژوهشکده هواشناسی

 

 

17:40 - 18:00

ارائه مقاله

بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت پس پردازش پارامتر آب قابل بارش پیش بینی مدل عددی WRF با استفاده از داده های ماهواره زمین ایستای METEOSAT8 در نواحی فاقد ایستگاه جو بالای ایران

مجتبی جلالی*، فرحناز تقوی
سالن شهید امامی
سازمان هواشناسی کشور

 

 

 

حمایت کنندگان

اداره هواشناسی کره

اداره هواشناسی کره

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

مرکز آب و هوایی آلمان

مرکز آب و هوایی آلمان

پژوهشکده ملی اقیانوس شناسی و علوم جو

پژوهشکده ملی اقیانوس شناسی و علوم جو

پژوهشکده اقلیم شناسی

پژوهشکده اقلیم شناسی

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

هواشناسی فرانسه

هواشناسی فرانسه

فرم شرکت در همایش

دانشجویان

1,500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

2,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 3

1,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 4

رایگان

نوع عضویت شماره 5

رایگان

اساتید

رایگان

نوع عضویت شماره 2

1,500,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

2,000,000

ریال